MS Biuro Projektowe Michał Sroka

Kariera

Informujemy, że dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych w ciągu najbliższych 6 miesięcy i w tym celu włączone zostaną do zbioru danych kandydatów do pracy.

Podania prosimy kierować na adres email: biuro@msbiuro.eu

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję, do wiadomości, że podanie moich danych jest dobrowolne.