MS Biuro Projektowe Michał Sroka

Oferta

PROJEKTOWANIE I NADZÓR - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BRANŻY DROGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • projekty budowlane
 • projekty koncepcyjne
 • projekty wykonawcze
 • projekty stałej i czasowej organizacji ruchu
 • opracowywanie dokumentacji kosztorysowej
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac

Uzyskujemy wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne w procesie przygotowania inwestycji, m.in.:

 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
 • pozwolenia wodnoprawne
 • zgody na wycinkę drzew i krzewów
 • pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • podziały nieruchomości
 • decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych

Oferujemy wielobranżowe opracowania dla projektów:

 • nowych dróg i ulic
 • rozbudowy, przebudowy i remontu istniejących dróg oraz ulic
 • skrzyżowań drogowych
 • organizacji ruchu
 • obiektów inżynierskich
 • konstrukcji nawierzchni drogowych (w tym projekty wzmocnień)
 • projekty oświetlenia drogowego
 • projekty kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów